Privacy beleid

Privacybeleid Sandra Vinken Dierentherapie

Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

De ingangsdatum voor de geldigheid van de voorwaarden is 24-05-2018, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.
De laatste versie is altijd aanwezig op de website: www.sandravinkendierentherapie.com

 

Welke persoonsgegevens worden er verzameld

Bestellingen
Wanneer u een bestelling plaatst in onze webwinkel vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de factuur aan te maken en uw bestelling en betaling te kunnen verwerken. De gegevens die wij van u vragen bij het plaatsen van een bestelling zijn: e-mailadres, telefoonnummer, naam, indien van toepassing bedrijfsnaam, adres, woonplaats, indien van toepassing bankrekeningnummer en BTW nummer.

Nieuwsbrief
Wanneer u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrief aan u te verzenden. De gegevens die wij van u vragen bij het aanmelden voor de nieuwsbrief zijn: e-mailadres en naam. De gegevens worden bewaard tot het moment dat u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

Workshops
Wanneer u zich aanmeldt voor een workshop via onze webwinkel vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de factuur aan te maken en om uw inschrijving en betaling te kunnen verwerken. De gegevens die wij van u vragen bij het aanmelden voor een workshop zijn: e-mailadres, telefoonnummer, naam, indien van toepassing bedrijfsnaam, adres, woonplaats, indien van toepassing bankrekeningnummer en BTW nummer.

Behandelingen/diensten
Wanneer u uw dier wilt laten behandelen vragen wij u om persoonsgegevens. Deze gegevens worden gebruikt om de factuur aan te maken, om te betaling te verwerken en om het behandelformulier in te vullen voor mijn eigen administratie en wettelijke verplichting.
De gegevens die wij van u vragen voor een behandeling zijn: e-mailadres, telefoonnummer, naam, indien van toepassing bedrijfsnaam, adres, woonplaats en de gegevens van uw dier.

 

De gegevensverwerking

Hieronder kunt u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkel software, MijnWebwinkel
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van MyOnlineStore. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. MyOnlineStore heeft toegang tot uw gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. MyOnlineStore is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. MyOnlineStore maakt gebruik van cookies om technische informatie te verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of opgeslagen.

Webhosting, Hostnet
Wij nemen webhostingdiensten en e-maildiensten af van Hostnet. Hostnet verwerkt persoonsgegevens namens ons en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Hostnet heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Hostnet is op grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

Mailinglijsten, LaPosta
Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met LaPosta. LaPosta zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden kunt u zich afmelden voor de nieuwsbrief. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door LaPosta beveiligd opgeslagen. LaPosta maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails worden geopend en gelezen. LaPosta behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Payment processors, Mollie
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Mollie verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of creditcardnummer. Mollie heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Mollie deelt in het geval van een aanvraag voor een uitgestelde betaling (kredietfaciliteit) persoonsgegevens en informatie met betrekking tot uw financiële positie met kredietbeoordelaars. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie’s dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie bewaart uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

Verzenden en logistiek, MyParcel/PostNL
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van MyParcel/PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met MyParcel/PostNL delen. MyParcel/PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat MyParcel/PostNL onderaannemers inschakelt, stelt MyParcel/PostNL uw gegevens ook aan deze partijen ter beschikking.

Facturatie en boekhouden, Moneymonk
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van Moneymonk. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling of geleverde diensten. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Moneymonk is tot geheimhouding verplicht en zal uwgegevens vertrouwelijk behandelen. Moneymonk gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Behandelformulieren
Voor het bijhouden van de administratie van de behandelingen maak ik gebruik van behandelformulieren. Deze formulieren worden opgesteld door mijzelf en worden veilig opgeslagen op onze server. Deze gegevens worden met niemand gedeeld en zijn alleen voor mijn eigen administratie. Ik ben wettelijk verplicht deze formulieren op te stellen. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dien ik de behandelformulieren met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zal ik voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

 

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Bewaartermijnen
Persoonsgegevens met betrekking tot bestellingen, workshops of het leveren van diensten worden zeven jaar bewaard i.v.m. de fiscale bewaarplicht.
Persoonsgegevens met betrekking tot de nieuwsbrief worden bewaard zolang u aangemeld bent voor onze nieuwsbrief. Wanneer u zich afmeldt voor de nieuwsbrief worden uw persoonsgegevens verwijderd.

 

Recht op inzage, correctie of verwijdering

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of indien u wilt weten welke gegevens wij van u hebben geregistreerd of voor welke doel wij ze gebruiken, dan heeft u wettelijk recht op inzage in uw gegevens. U kunt ons op elk moment verzoeken om uw gegevens aan te passen of te verwijderen. Klachten m.b.t. het privacy beleid kunnen online worden ingediend bij de Autoriteit persoonsgegevens.

 

Cookies

Google Analytics
Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze gegevens. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics-informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

Cookies van derde partijen
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze privacyverklaring.

 

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

 

Contactgegevens

Sandra Vinken Dierentherapie
Vestigingsadres:
Ommelpad 3
6031ND Nederweert

KVK: 58194258
BTW: NL210336250B01

Contactgegevens:
Tel. (+31) 643418376
Email: info@sandravinkendierentherapie.nl
Website/webwinkel: www.sandravinkendierentherapie.com

 

© 2015 - 2022 Sandra Vinken Dierentherapie | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel